Rekrutacja na studia II stopnia na UJD w Częstochowie

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie!

Od 1 lutego 2023 macie szansę rekrutować się na cztery kierunki studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczelnia w semestrze letnim oferuje otwarcie:

  • Inżynierii Bezpieczeństwa
  • Malarstwa
  • Ekonomii
  • Inżynierii Medycznej

Powyższe kierunki będą realizowane zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (z wyjątkiem malarstwa – jedynie studia stacjonarne). Kandydaci mogą aplikować aż do 21 lutego, a tydzień później ogłoszone zostaną listy rankingowe przyjętych osób. Szczegóły dotyczące uczelni na stronach: https://slask.mapaakademicka.pl/ujd-czestochowa/ https://www.ujd.edu.pl/

Nowy kierunek studiów II stopnia na UJD- Ekonomia

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zdecydował się na otwarcie nowego kierunku studiów II stopnia- Ekonomię. Studia te będą realizowane o profilu praktycznym, tak aby w ciągu dwóch lat należycie przygotować studentów do zawodu ekonomisty. Każdy student będzie mógł wybrać dwa z czterech dostępnych modułów, od czego będą zależały realizowane przedmioty w trakcie toku nauczania.

Moduły oferowane w ramach studiów na kierunku ekonomia drugiego stopnia:

  • księgowo-rachunkowy
  • zrównoważona gospodarka
  • biznesowy
  • gospodarka finansowa

Dzięki ukończeniu studiów ekonomicznych absolwenci posiądą umiejętność identyfikacji, analizy zjawisk ekonomicznych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz analizy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji operacyjnych. Absolwenci kierunku ekonomia zostaną przygotowani do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się zjawiskami i problemami gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej.

Ogłoszenie przyjętych na studia już 28 lutego!

Dokumenty można składać jedynie do 21 lutego 2023, dlatego nie przegap terminów rekrutacji i aplikuj już dziś! Harmonogram rekrutacji znajdziesz w poniższym linku.

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/news/2022L/19/