Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – uczelnia łącząca nowoczesność, praktyczne podejście do nauczania z ponad 85-letnią tradycją. Dotychczas wykształcił ponad 140 tysięcy absolwentów cenionych na rynku krajowym i międzynarodowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach funkcjonują 44 katedry na 5 wydziałach: Ekonomii, Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania. Uniwersytet realizuje także kształcenie w Filii w Rybniku. Uczelnia oferuje 23 kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz blisko 40 kierunków studiów podyplomowych. #UEKatowice w swojej ofercie posiada także dwa programy studiów I stopnia oraz 6 programów II stopnia prowadzonych w języku angielskim.

Idź do strony Uczelni

BADANIA NAUKOWE

Obecnie Uniwersytet prowadzi badania naukowe w kraju oraz za granicą, kształci kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach w wybranych dziedzinach naukowych. Naukowcy biorą udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach nie tylko poszerzając w ten sposób swoje doświadczenie, ale również budując trwałe relacje z ośrodkami akademickimi na całym świecie. Wykładowcy to specjaliści  m.in. w dziedzinie przedsiębiorczości, biznesu, ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu oraz wielu innych.

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ EKONOMII

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Ekonomii został powołany na mocy Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24.06.2021r. zastępując funkcjonujące w okresie 1.10.2019-31.08.2021 Kolegium Ekonomii. Jednostka kontynuuje ponad pięćdziesięcioletnią tradycję Wydziału Ekonomii funkcjonującego pod tą nazwą od 1992 r., a wywodzącego się z Wydziału Handlu, Transportu i Usług (1975), powstałego z przekształcenia Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia powołanego w 1968 r. W 2018 r. Wydział Ekonomii obchodził uroczyście swój jubileusz 50-lecia.

Funkcjonowanie Wydziału koncentruje się na działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej oraz merytorycznym wsparciu wybranych kierunków studiów i Szkoły Doktorskiej. Badania naukowe prowadzone są w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wydział tworzy 14 katedr, skupiających ok. 110 pracowników.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Wydział Ekonomii

ul. Bogucicka 3a,
40-226 Katowice
Budynek B 

tel.: 32 257 75 47 
E-mail: izabela.ostoj@ue.katowice.pl

Strona Wydziału
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Finansów został powołany na mocy Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24.06.2021r. zastępując funkcjonujące w okresie 1.10.2019-31.08.2021 Kolegium Finansów i wywodzi się
z byłego Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, istniejącego od 2002 roku.

Głównym celem działalności Wydziału jest prowadzenie, integracja i rozwój badań naukowych związanych
z szeroko rozumianymi finansami, w tym finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi, bankowością, rynkami finansowymi, ubezpieczeniami, rachunkowością, systemami informacyjnymi w biznesie i finansach, inwestycjami, analizami gospodarczymi i finansowymi, metodami ilościowymi w finansach oraz prawem. Wydział Finansów skupia 9 Katedr
a zatrudnionych w nim jest około 90 pracowników akademickich.

Kadra akademicka Wydziału Finansów obsługuje procesy dydaktyczne w Kolegium Studiów, głównie w zakresie przedmiotów związanych z finansami i rachunkowością oraz prowadzi zajęcia w Szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, kształtując w ten sposób przyszłe zawody związane z finansami i rachunkowością.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Wydział Finansów

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B

tel.: 32 257 77 32
E-mail: andrzej.piosik@ue.katowice.pl

Strona Wydziału
WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Informatyki i Komunikacji (od 1.10.2019 do 31.08.2021 Kolegium Informatyki i Komunikacji) został utworzony 29 stycznia 2009 roku.

Wydział tworzą pracownicy naukowo-badawczy i dydaktyczni zatrudnieni w 8 katedrach. Misją WIiK jest rozwój wiedzy i jej upowszechnianie poprzez badania naukowe, kształcenie i wdrożenia, w zakresie:

– zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i metod podejmowania decyzji wspierających zarządzanie organizacją,
– komunikacji – w szczególności dziennikarstwa ekonomicznego – z wykorzystaniem nowych mediów i technologii,
– zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy i na racjonalnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii przetwarzania wiedzy oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem.
Pracownicy, realizując misję WIiK, kształcą absolwentów wyróżniających się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolnych sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa i gospodarki wiedzy integrującej się Europy i globalizującego się świata.

Wydział Ekonomiczny w Katowicach – Wydział Informatyki i Komunikacji

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B 

tel.: 32 257 77 36
E-mail: jerzy.goluchowski@ue.katowice.pl

Strona Wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Zarządzania został powołany na mocy Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 24.06.2021r. zastępując funkcjonujące w okresie 1.10.2019-31.08.2021 Kolegium Zarządzania a przed nim Wydział Zarządzania, powołany w 1992 roku, i wywodzący się z Wydziału Organizacji Przemysłowej, na którym rozpoczęto kształcenie 11 stycznia 1937 roku – w dniu pierwszej inauguracji roku akademickiego naszej Uczelni.

Wydział Zarządzania jest jednym z czterech Kolegiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, państwowej uczelni akademickiej i jednej z najstarszych wyższych uczelni na Śląsku.

Pracownicy Wydziału Zarządzania prowadzą badania naukowe w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Wydział Zarządzania

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B 

tel.: 32 257 77 34
E-mail: wojciech.dyduch@ue.katowice.pl

Strona Wydziału

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O UNIWERSYTECIE

NASZA SPOŁECZNOŚĆ

Społeczność Akademicka to również studenci. Na naszej Uczelni oferujemy ponad 20 różnych kierunków na studiach I i II stopnia. Studenci mogą również wybierać spośród wielu możliwości studiów realizowanych w języku angielskim. Na zajęciach dydaktycznych studenci mogą nie tylko zdobywać teoretyczną wiedzę, ale dzięki wielu zajęciom praktycznym oraz projektom mają możliwość jej realnego wykorzystania. Czas studiowania pozwala im również na spróbowanie swoich sił w różnego rodzaju konkursach, w którym niejednokrotnie otrzymują wysokie wyniki. Na naszej Alma Mater młodzi ludzi mogą także realizować swoje pasje, związane m.in. ze sportem. Nasi zawodnicy każdego roku podczas Akademickich Mistrzostw Polski zajmują najwyższe noty.

WSPÓŁPRACA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ściśle współpracuje również z innymi uczelniami wyższymi w regionie, należąc m.in. do Konsorcjum Naukowego Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Przykładem dobrych relacji z innymi uczelniami były dwie poprzednie edycje “Ekonomii bez granic”, podczas której wykładowcy z całego świata dzielili się ze studentami swoją pracą oraz bogatym doświadczeniem.

LICZYCIE SIĘ WY!

Nasza Alma Mater to miejsce, w którym każdy członek społeczności akademickiej jest ważny. Wszyscy razem tworzymy niezwykłą i niepowtarzalną całość, dzięki której możemy pozytywnie wpływać i rozwijać środowiska, w których na co dzień funkcjonujemy. Uczelnia daje możliwość odkrywania swojej drogi z pomocą doświadczonych naukowców, którzy często są wsparciem i pomagają wybrać odpowiedni kierunek. Pracownicy administracyjni dbają, by każdy czuł się dobrze na Uniwersytecie oraz pomagają w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności.

Kolegium Studiów

Kierunki Kolegium Studiów

Analityka gospodarcza
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x
Analityk Finansowy 2.0
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Ekonomia
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

E-commerce
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x

 

Finanse menedżerskie
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x

 

Finance and Accounting for Business
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x

 

Finanse i rachunkowość (Katowice)
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Finanse i ekonomia biznesu (Rybnik)
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x

 

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x

 

Gospodarka cyfrowa
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x

 

Gospodarka miejska i nieruchomości
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x

 

Gospodarka przestrzenna
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x

 

Gospodarka turystyczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x

 

Informatyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Informatyka i ekonometria
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

International Business
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x

 

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x
Logistyka w biznesie
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Logistyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Prawo w zarządzaniu
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x

 

Przedsiębiorczość i finanse
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Zarządzanie
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x
Zarządzanie Publiczne
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x x x x

 

Rewizja Finansowa
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x

 

Rachunkowość i Controlling
Studia I stopnia Studia II stopnia Profil studiów
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne profil ogólnoakademicki profil praktyczny
x x

 

Rekrutacja

GALERIA

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 Maja 50,
40-287 Katowice

+48 32 257-7152, +48 32257-7012, +48 32 257-7011
E-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl