Politechnika Częstochowska

O uczelni

Politechnika Częstochowska

Czy wiecie, że Politechnika Częstochowska to najstarsza i największa uczelnia w regionie? Powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska, a sześć lat później przekształcono ją w Politechnikę Częstochowską. Kształci nie tylko inżynierów. Jest ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym. Współpracuje z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.

Zapewniamy, że jest nowoczesna!!

Idź do strony Uczelni

KSZTAŁCENIE

Politechnika Częstochowska kształci na 6 wydziałach: Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Infrastruktury i Środowiska, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Wydziale Zarządzania. Oferuje nie tylko nowoczesne formy kształcenia, studia w języku angielskim, kształcenie na multimedialnej platformie e-learningowej. O nowoczesnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również laboratoria wyposażone w sprzęt światowej klasy, audiowizualny system umożliwiający organizowanie konferencji tłumaczonych na kilka języków. Uczelnia likwiduje bariery architektoniczne i staje się przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych oraz wynalazki naukowców Politechniki Częstochowskiej zdobyły również uznanie na Międzynarodowych Wystawach Innowacji odbywających się wielu krajach.

Do tej pory Politechnika wykształciła ponad 90 tysięcy studentów. Wśród nich są naukowcy, właściciele firm, politycy, przedstawiciele świata kultury, a także sportowcy o światowych sukcesach i przedstawiciele świata kultury. To m.in.: Bartłomiej Mirecki – kierowca rajdowy, Adam Małysz czy Piotr Gruszka.

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ O POLITECHNICE?

ŁAZIK MARSJAŃSKI

Z pewnością słyszeliście o łaziku marsjańskim. Jego konstrukcja stała się specjalnością Politechniki Częstochowskiej. Łaziki marsjańskie z Politechniki Częstochowskiej odnosiły wielkie sukcesy. W 2017 roku łazik PCz Rover Team zdobył trzecie miejsce na University Rover Challenge w Mars Desert Research Station (MDRS) w Utah w Stanach Zjednoczonych, rok później konstrukcja uczelnianego teamu była najlepszy na świecie. Jeśli tylko chcecie dołączyć do teamu konstruującego łaziki, nie macie wyjścia – musicie zacząć studiować na Politechnice Częstochowskiej.

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Na naszej uczelni działa Centrum Współpracy Międzynarodowej. Umożliwia kształcenie w języku angielskim na kierunkach  studiów prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydział Zarządzania. W Częstochowie studiuje młodzież z wielu krajów Europy, ale i pozaeuropejskich. Pod względem umiędzynarodowienia jesteśmy największą uczelnią w regionie, dzięki temu możecie zaprzyjaźnić z osobami z Meksyku, Turcji, Włoch.

UCZELNIANE BIURO KARIER I AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY
 • Bardzo prężnie działa na uczelni Biuro Karier. Ona dba o Waszą przyszłość. Pomaga nawiązać kontakty ze światem biznesu już podczas studiów – chociażby organizując Targi Pracy! 
 • Na terenie Politechniki Częstochowskiej prężnie działa Akademickie Centrum Kultury, a także Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” – możecie obejrzeć filmy, płacąc za nie przysłowiowe grosze.
POZNAJCIE NASZĄ MASKOTKĘ I ODDAJCIE SIĘ POD OPIEKĘ SAMORZĄDU!

Maskotką Politechniki Częstochowskiej jest nowoczesny robot w dwóch wersjach: damskiej o imieniu Poli i męskiej o imieniu Tech.

Z całą pewnością na naszej Politechnice nie jest nudno! Dba o to Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Co roku organizuje Kominalia czyli Juwenalia. Ich nazwa wzięła się od stojącej na terenie uczelni dawnej chłodni. Obecnie ma ona biało-niebieskie barwy z logo  Politechniki Częstochowskiej, a także tryby i koła zębate. Pamiętajcie, zawsze możecie nas odwiedzić, także wirtualnie poprzez stronę internetową, ale też zaglądać na profile na FB, Instagramie, You Tubie i Tik Toku. Czekamy na Was!

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

 • Pierwsze wysiłki związane z utworzeniem w Politechnice Częstochowskiej kształcenia studentów w zakresie Budownictwa miała miejsce w 1962 roku.
 • Utworzenie samodzielnego wydziału nastąpiło w czerwcu 1975 roku z chwilą ukazania się zarządzenia MNSzWiT, na mocy którego powstał w Politechnice Częstochowskiej Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału, z dwoma kierunkami studiów: Budownictwem i Inżynierią Środowiska.
 • Utworzenie w Politechnice Częstochowskiej czwartego wydziału było jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej Uczelni w latach siedemdziesiątych – liczba kierunków kształcenia na studiach dziennych magisterskich wzrosła bowiem z trzech do pięciu.

Wydział prowadzi bardzo efektywną współprace naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi z którymi zawarł umowy bilateralne lub dwustronne przede wszystkim z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w Pekinie, z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w S. Petersburgu, z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, z TH w Darmstadt, UT w Brześciu i TU w Moskwie.

Od roku akademickiego 1999/2000 Wydział Budownictwa uczestniczy w realizacji programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Erasmus. W czasie tych kilku lat realizacji programu, z szansy podjęcia semestralnych studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej skorzystało już bardzo wielu studentów.

W roku 2005 Wydział uzyskał prawa doktoryzowania w zakresie Budownictwa. Było to możliwe dzięki ustabilizowaniu się sytuacji kadrowej w strukturze Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział przystępuje do realizacji programu Live Long Learning (dawniej programy: Leonardo da Vinci i Socrates-Erasmus), w ramach którego nasi studenci będą mogli odbywać praktyki zawodowe w krajach członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej oraz odbywać semestralne studia w uczelniach partnerskich z krajów Unii Europejskiej.

Lokalizacja

ul. Akademicka 3,
42-201 Częstochowa

Link do strony: https://wb.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Budownictwo
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Eksploatacja i renowacja budynków mieszkalnych z elementami BIM
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Inżynieria transportu
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

 • Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej powstał w 1966 roku z działającej od 1951 roku w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie (od 1955 roku w Politechnice Częstochowskiej) Katedry Elektrotechniki.

Wydział należy do najstarszych na uczelni i jest prawdopodobnie jedynym wydziałem technicznym, który od początku funkcjonuje pod tą samą nazwą. Od założenia prowadzi kształcenie na kierunku Elektrotechnika. Początkowo promował magistrów inżynierów elektryków na studiach dziennych oraz inżynierów na studiach wieczorowych, a później również inżynierów i magistrów inżynierów na studiach dziennych i zaocznych (obecnie stacjonarnych i niestacjonarnych).

W 2005 roku Wydział wdrożył system punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) umożliwiający studentom wydziału odbycie części studiów w innych uczelniach europejskich, przy uznawalności zdobytych tam zaliczeń i zdanych egzaminów przez uczelnię macierzystą. Tytuły zawodowe i stopnie naukowe nadane przez Wydział Elektryczny, honorowane są na zasadzie wzajemności, we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W 1993 roku Wydział Elektryczny uzyskał akredytację FEANI na kierunku elektrotechnika, co pozwala jego absolwentom – magistrom inżynierom (po dokonaniu odpowiedniej rejestracji dyplomu) ubiegać się od 1994 roku o zawodowy tytuł inżyniera europejskiego EUR ING, honorowany (bez dodatkowej nostryfikacji) w większości krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus.

W trakcie ostatnich semestrów studiów stacjonarnych studenci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnym kursie, po którym mogą przystąpić do egzaminu na Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji, wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Studenci mogą uczestniczyć również w pracy wydziałowych kół naukowych.

Lokalizacja

Al. Armii Krajowej 17,
42-200 Częstochowa

Link do strony: https://we.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Elektrotechnika
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Automatyka i Robotyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Elektromobilność i Energia Odnawialna
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X

 

Inteligentne miasta
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Elektroenergetyka Przyszłości
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

W 1975 roku na Politechnice Częstochowskiej powołany został Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami studiów: budownictwo oraz inżynieria środowiska. Instytut funkcjonował do roku 1984, kiedy to w jego miejsce utworzono Wydział Budownictwa. W 1984 roku powołany został Instytut Inżynierii Sanitarnej funkcjonujący w ramach Wydziału Budownictwa. W 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W okresie tym w ramach Wydziału działały samodzielne zakłady podległe dziekanowi. W 1993 roku Instytut został reaktywowany z jednoczesnym przemianowaniem jego nazwy na Instytut Inżynierii Środowiska.
W 1997 roku Minister Edukacji Narodowej wydzielił z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę samodzielną, co oznaczało zrównanie praw instytutu z prawami wydziału, a w tym samym roku przekształcił Instytut Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. W 1998 roku decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, a w 2002 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2012 roku Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Poszerzenie obszaru działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału skutkowało w 2012 roku zmianą jego nazwy na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, a następnie w 2016 roku na Wydział Infrastruktury i Środowiska.

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska i doktora w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska oraz energetyka.
Studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska kształcą się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach kierunkach: inżynieria środowiska, biotechnologia, energetyka, zarządzanie środowiskiem.

Lokalizacja

ul. J. H. Dąbrowskiego 73,
42-201 Częstochowa

Link do strony: https://wis.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Architektura Krajobrazu
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Odnawialne Źródła Energii
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Zarządzanie Środowiskiem
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Inżynieria Środowiska
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Biotechnologia
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Energetyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Inteligentne Miasta
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Inżynieria Środowiska w języku angielskim
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, mający najdłuższą historię i najbogatsze tradycje spośród wydziałów Politechniki Częstochowskiej, powstał wraz z utworzeniem Uczelni w 1949 r. jako Wydział Mechaniczny. W 1953 r. zmienił nazwę na Wydział Budowy Maszyn. Początkowo oferował trzyletnie studia inżynierskie. Od roku akademickiego 1954/1955 wprowadzono jednolite studia czteroletnie, a od 1957/1958 – studia pięcioletnie. Z uwagi na zmianę profilu kształcenia, powstanie nowych specjalności oraz uruchomienie kierunku Informatyka w roku 2000 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Ważne osiągnięcia pracowników i studentów Wydziału:

 • Łazik marsjański zbudowany przez zespół PCz Rover Team – grupę studentów PCz wygrał międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018 w USA – najbardziej prestiżowe zawody łazików marsjańskich na świecie, pokonując 35 pojazdów z całego świata.
 • Prof. dr hab. inż Artur Tyliszczak znalazł się wśród laureatów Stypendium Fulbrighta w roku akad. 2020/2021.
 • Od 2020 r. Wydział jest Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z układem sterowania SIEMENS Sinumerik.
 • W 2021 r. Laureatami Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki zostali prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja i prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak.
 • W 2021 r. Wydział otrzymał Europejski Certyfikat EUR-ACE LABEL (European Accreditation of Engineering Programmes) dla kierunku Informatyka. – studia inżynierskie i magisterskie.
 • Od 2017 r. trwa realizacja projektu Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy współfinansowanego przez MNiSW i środków UE w ramach EFS. Uczniowie klas I-VIII mogli rozwijać umiejętności matematyczno-przyrodnicze, ICT oraz kompetencje w zakresie m.in. kreatywności, innowacyjności i rozwiązywania problemów.
Lokalizacja

Aleja Armii Krajowej 21,
42-202 Częstochowa

Link do strony: https://wimii.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Informatyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Matematyka Stosowana i Technologie Informatyczne
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Sztuczna Inteligencja i Data Science
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Mechatronika
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Inzynieria gospodarki obiegu zamkniętego
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

 

JUŻ WKRÓTCE!

 

Lokalizacja

Al. Armii Krajowej 19,
42-201 Częstochowa

Link do strony: https://wip.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Inteligentny Przemysł
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ?
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ?
Fizyka Techniczna
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X ?
Inżynieria Materiałowa
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X ?
Metalurgia
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X ?
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X ?

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej to jednostka naukowa z prawie 25-letnią tradycją kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania. Efektywne funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej jest wynikiem harmonijnej współpracy ludzi – reprezentantów władz Politechniki Częstochowskiej, pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry administracyjnej. To ludzie tworzą, budują i organizują Uczelnię i Wydział.

Czym się możemy pochwalić?

 • W 2010 roku na Wydziale Zarządzania zainicjowano wydawanie „Polish Journal of Management Studies” – międzynarodowego czasopisma akademickiego publikującego badania naukowe z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem.
 • 20 marca 2013 roku odbył się finał pierwszej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej adresowanej do uczniów szkół średnich z całej Polski.
 • W roku akademickim 2013/2014 Wydział Zarządzania wdrożył Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • W roku 2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi kategorię naukową A.
Lokalizacja

Aleja Armii Krajowej 19,
42-202 Częstochowa

Link do strony: https://wz.pcz.pl/

Social Media

JUŻ WKRÓTCE!

Kierunki

Angielski język biznesu
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ?
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Design i zarządzanie projektami
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X
Finanse i rachunkowość w biznesie
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Logistyka
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Logistyka inżynierska
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Quality and production management
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ? X ?
Zarządzanie
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Zarządzanie jakością i produkcją
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X X X
Zarządzanie w turystyce i sporcie
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ?
Management
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X X
Logistics
Studia I stopnia Studia II stopnia Podyplomowe
Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne
X ?

Rekrutacja

GALERIA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ZAPRASZA NA STUDIA!
OBEJRZYJ NASZE PONIŻSZE SPOTY!

Kontakt

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69,
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01

tel. +48 34 3250 584
tel. +48 34 3250 281
e-mail: rekrutacja@pcz.pl

Czestochowa University of Technology (eng):

https://pcz.pl/en/admission/contact-us