Uniwersytet Śląski w Katowicach

O uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań.

Idź do strony Uczelni

Pracownicy uczelni, studenci i młodzi naukowcy, pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i świata. Badają życie na lądzie i pod wodą, analizują zmiany klimatyczne, szukają rozwiązań na rzecz walki z ubóstwem, głodem i nierównościami społecznymi. Mają wpływ na budowanie miast i społeczeństw przyszłości. Wyniki ich badań przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia innych ludzi. Opracowują skuteczniejsze leki i nowoczesne materiały, badają światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe. Uczą krytycznego myślenia, wrażliwości na słowa i nieustępliwości w zadawaniu pytań. Tworzą sztukę oraz uczestniczą w licznych wydarzeniach artystycznych. Działają odpowiedzialnie, kreatywnie i odważnie, a do tego chętnie opowiadają o swoich naukowych pasjach, upowszechniając wiedzę i kształcąc przyszłe pokolenia. Poszerzając granice tego, co znane, nie boją się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O UCZELNI

JAKOŚĆ, A NIE ILOŚĆ!

Wysoki poziom realizowanych badań naukowych, różnorodność podejmowanych inicjatyw  oraz nowoczesna infrastruktura przekładają się na jakość kształcenia. Uczelnia systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną. Rokrocznie uruchamiane są kierunki i specjalności odpowiadające najnowszym trendom nauki i oczekiwaniom rynku pracy oraz pozwalające na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań studentów i doktorantów.

O jakości warunków pracy, edukacji i możliwościach rozwoju świadczą m.in.: otrzymane wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską, doceniana w licznych konkursach architektonicznych wyjątkowa infrastruktura, wysoka ocena działalności patentowej uczelni czy nagradzane inicjatywy badawcze, edukacyjne, artystyczne i popularyzujące naukę.

TRADYCJA JEST DLA NAS WAŻNA

Uniwersytet Śląski działając w myśl najlepszej tradycji etosu nauki europejskiej przyjmuje, iż jako wspólnota uczonych i studentów złączonych wzajemnym szacunkiem i zaufaniem nie tylko odpowiada na wzrastające edukacyjne potrzeby społeczności, którym czyni zadość kształcąc na najwyższym możliwym poziomie i prowadząc badania naukowe w poszanowaniu podstawowego prawa akademickiej wolności w dociekaniu Prawdy, lecz także wypełnia istotną służbę społeczną polegającą na wszechstronnym rozwijaniu osobowości oraz formowaniu twórczych postaw i duchowych aspiracji ludzi z nim związanych, oddziałując w ten sposób na kulturowe oblicze Regionu i całej Polski. Uniwersytet Śląski służy nie tylko wielkiej idei chronienia i przekazywania myśli stanowiącej efekt pracy przeszłych pokoleń, lecz wnosi swój wkład do kulturowego dziedzictwa społeczeństwa poprzez twórczą pracę badawczą i artystyczną, interpretację współczesnej rzeczywistości i analizę ewolucji wartości kształtujących bezpośrednie otoczenie. Geograficzna i kulturowa lokalizacja Uniwersytetu na pograniczach regionów, którym historia przeznaczyła odrębne losy, lecz które przez stulecia rozwijały swoją kulturę we wzajemnym przenikaniu się i dialogu, sprzyja europejskiemu wymiarowi Uczelni jako miejsca, którego tożsamość konstytuuje się nie poprzez izolację, lecz dzięki gotowości gościnnego przyjęcia tego, co Inne i Odmienne.

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Humanistyczny jest dziś największym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego zarówno pod względem liczby pracowników naukowych, jak i studentów kształcących się w trybie stacjonarnym.

Kształci studentów na 25 kierunkach studiów, oferując bogatą i unikatowa ofertę dydaktyczną (m.in. języki: chiński, arabski, japoński, koreański, slawistyka, projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania [SPRINT-WRITE]), architektura informacji, turystyka historyczna, doradztwo filozoficzne i coaching, sztuka pisania i wiele innych. W ofercie dydaktycznej znajdują się także między innymi europejskie studia leksykograficzne (EMLex) prowadzone wspólnie przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania), University of Stellenbosch (Republika Południowej Afryki), Institut für Deutsche Sprache, Universität Hildesheim. Nie zabrakło również rozwijających kompetencje studiów podyplomowych (m.in. z zakresu logopedii czy bibliotekoznawstwa). Kierunki znajdujące się w ofercie Wydziału dopasowujemy do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 

WIĘCEJ O WYDZIALE:

Z kim współpracujemy?

Wydział Humanistyczny współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi (wśród których znajdują się instytucje kultury, instytucje oświatowe, media, organizacje pozarządowe, biznes, samorząd terytorialny), jak i zagranicznymi. Mamy podpisanych kilkadziesiąt umów, dzięki którym nasi studenci otrzymują możliwość odbywania ciekawych praktyk zawodowych, staży, szkoleń i warsztatów, poznawania oczekiwań rynku i rozwijania umiejętności praktycznych. Wyjazdy możliwe są w ramach umów bilateralnych, programów Erasmus+, CEEPUS, oraz wielu innych programów stypendialnych oferowanych przez Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

 

Rozwijaj się z nami

Studenci naszego Wydziału korzystają z programów mobilności akademickiej, m.in. MOST (dzięki któremu mogą studiować na innych uczelniach w kraju) oraz unijnego programu Erasmus+, który umożliwia podjęcie nauki w jednym z 21 zagranicznych uniwersytetów. Swoje zainteresowania rozwijają ponadto działając w licznych kołach naukowych, powiązanych z różnymi kierunkami studiów i pozwalających na rozwinięcie indywidualnych zainteresowań naukowych oraz zaangażowanie się w organizację ciekawych wydarzeń (takich, jak np. cyklicznie odbywające się: Frankofonia, Hispanofonia, Italofonia, Luzofonia, Dzień św. Łucji, Dni Kultury Kanadyjskiej, SlawDan, Logopedia Młodych – Forum Logopedycznych Kół Naukowych, Tydzień Języka Ojczystego, Dzień Komunikacji Międzykulturowej, Festiwal Nauki). Bogata oferta konferencji naukowych, wykładów, spotkań autorskich i paneli dyskusyjnych pozwala poszerzać horyzonty badawcze i poznawać interesujących ludzi. Studenci naszego Wydziału angażują się też – często współdziałając z Samorządem Studenckim i innymi organizacjami studenckimi – w działania społeczne. Wśród takich wydarzeń znaleźć można zarówno kiermasze książek czy wypieków świątecznych, organizowane na rzecz stowarzyszeń dbających o prawa zwierząt, gry terenowe organizowane dla uczniów szkół naszego regionu, jak i turnieje gier wideo.

Z kolei absolwenci prowadzonych na naszym Wydziale kierunków mają szerokie możliwości, mogąc znaleźć zatrudnienie w instytucjach oświatowych, kulturalnych, mediach, dyplomacji czy biznesie. Kształcimy między innymi: nauczycieli, tłumaczy, copywriterów, historyków, dziennikarzy, rzeczników prasowych, specjalistów do spraw promocji wizerunku, towarów, usług, idei, pracowników agencji PR, archiwów, bibliotek i sektora turystycznego, doradców w administracji państwowej, samorządowej, unijnej, a także w międzynarodowych instytucjach promujących cywilizację śródziemnomorską, specjalistów zarządzania informacją, analityków raportów medialnych, menedżerów zawartości serwisów internetowych, brokerów informacji, logopedów, negocjatorów w sytuacjach kryzysowych, pracowników firm i instytucji zajmujących się organizacją imprez masowych i widowisk medialnych, autorów tekstów estradowych.

Kierunki

Architektura informacji
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Doradztwo filozoficzne i coaching
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
doradztwo indywidualne i life coaching X X
doradztwo instytucjonalne i coaching biznesowy X X
Filologia angielska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X
American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy (amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji) studia w języku angielskim X
język biznesu X X X
kultura i literatura angielskiego obszaru językowego X
kultura-media-translacja X X X
nauczycielska X X
nauczycielska z językiem niemieckim X
projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) X
tłumaczeniowa X X
tłumaczeniowa z językiem arabskim  X
tłumaczeniowa z językiem chińskim  X
tłumaczeniowa z językiem japońskim X
tłumaczeniowa z językiem koreańskim X
tłumaczeniowa z językiem niemieckim  X
Filologia germańska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
europejskie studia leksykograficzne (EMLex) (European Master in Lexicography EMLex)) studia w języku angielskim i języku niemieckim X
interkulturowe studia niemcoznawcze X
język niemiecki od podstaw X
język szwedzki X
nauczycielska X X
studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim X
tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego X
tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych X
Filologia klasyczna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
filologia grecka X
filologia grecka i łacińska X
filologia łacińska X
Filologia polska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
dziennikarstwo i komunikacja kulturowa X
edytorstwo i nowoczesne wydawnictwo X
edytorstwo i redakcja tekstu X
literaturoznawstwo X X
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego X
nauczycielska X X
Filologia romańska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
język francuski od podstaw z programem tłumaczeniowym i językiem specjalistycznym X
język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo  X
język francuski z programem tłumaczeniowym X
język hiszpański z programem tłumaczeniowym X X
język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej X X
język włoski z programem tłumaczeniowym X X
języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym X
języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu X
języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym X
języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu X
Filologia rosyjska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X
język biznesu X X
język biznesu z komunikacją kulturową X
język rosyjski w turystyce X
języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim X X
języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji X
tłumaczeniowa X X X
Filologia słowiańska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim X
tłumaczeniowa X
współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich X
Filozofia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
filozofia klasyczna X X
filozofia nowych mediów i komunikacji X X
filozoficzno-kulturowa X X
studia filozoficzne X
Historia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
administracyjno-samorządowa X X X X
archiwalna i zarządzanie dokumentacją X X X X
nauczycielska X X X X
Historia sztuki
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
Kognitywistyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
Komunikacja cyfrowa
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo X
komunikacja promocyjna X
negocjacje kryzysowe X
Kulturoznawstwo
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
estetyka miasta X X
filmoznawstwo i wiedza o mediach X X
komunikacja kulturowa X X
kultura literacka  X X
przestrzenie kultury X X
teatr i widowiska X X
teoria i antropologia kultury X X
Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Kultury mediów
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
estetyka wizualna: przestrzeń – doświadczenie – design X X
komunikacja medialna X X
kultury wizualne: fotografia, film, media X X
nowe media X X
publicystyka nowomedialna X X
widowiska kulturowe X X
Logopedia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Mediteranistyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Międzynarodowe studia polskie
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
doradztwo kulturowe X
kultura i komunikacja w biznesie X
kultura i komunikacja w dyplomacji X
kultura i komunikacja w turystyce X
publicystyka kulturowa X
translatoryka X
Sztuka pisania
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Środkowoeuropejskie studia historyczne
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Turystyka historyczna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych powstał 1 października 1973 roku. Na skutek reorganizacji Uniwersytetu Śląskiego, 1 października 2019 roku do Wydziału Nauk Społecznych dołączyły instytuty wchodzące do tej pory w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Wydział Nauk Społecznych tworzy wspólnotę opartą na aktywnej postawie dociekliwości badawczej, a także zdolności myślenia poza utartymi schematami. Realizuje model uniwersytetu trzeciej generacji, umiejętnie łącząc rolę edukacyjną i badawczą we współpracy z biznesem i samorządem oraz wdrażanie innowacji społecznych. Sprawdza, jak teoria działa w praktyce i jak praktyka kształtuje teorię. Nasi pracownicy naukowi, których dorobek ceniony jest w kraju i za granicą, prowadzą interdyscyplinarne projekty badawcze, podejmując wspólne wyzwania dla gospodarki, edukacji, zdrowia i kultury na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wydział Nauk Społecznych jest społecznością pełną pasji oraz twórczej energii. W strukturze Uniwersytetu Śląskiego pełni rolę jednej z kluczowych jednostek, na którym funkcjonuje 13 kierunków, z kadrą naukowo-dydaktyczną tworzoną przez prawie 250 pracowników oraz liczbą studentów przewyższającą 3700. W ramach Wydziału funkcjonuje 5 instytutów:  Instytut Socjologii,  Instytut Nauk Politycznych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej,  Instytut Pedagogiki,  Instytut Psychologii. Kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Nauk Społecznych to eksperci i praktycy, którzy odnoszą sukcesy jako laureaci nagród i grantów naukowych, a także uczestnicy staży naukowo-badawczych i dydaktycznych finansowanych przez fundusze zagraniczne. Przedstawiciele wydziału działają w wielu grupach doradczych i eksperckich, udzielając rekomendacji w zakresie rozwoju, badań i innowacji na poziomie regionalnym.

Kierunki

Arteterapia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
Doradztwo polityczne i publiczne
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
administracja rządowa i dyplomacja w języku polskim i angielskim X
przywództwo w stosunkach międzynarodowych w języku angielskim X
Pedagogika
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna X X X X
pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką X X X X
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Pedagogika specjalna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną X X
edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu X X
Politologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
administracja publiczna X X X X
doradztwo polityczno-publiczne X X
polityka społeczna X X X X
współczesne stosunki międzynarodowe X X X X
Praca socjalna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
gerontologiczna praca socjalna X X
mediacje i negocjacje X X
rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej X X
zarządzanie w pracy socjalnej i ekonomii społecznej X X
Psychologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Socjologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
human resources w nowoczesnej organizacji X X
socjologia biznesu i nowych mediów X X
socjologia miasta i regionu X X
socjologia reklamy i komunikcja społeczna X X
socjologia organizacji i zarządzania X X
wiedza o współczesnym społeczeństwie X X
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 1 października 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Przyrodniczych, jako jeden z ośmiu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Wydział Nauk Przyrodniczych jest zlokalizowany w Katowicach i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonują trzy instytuty naukowe: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Usytuowanie geograficzne Wydziału, zmiany środowiskowe oraz postęp technologiczno-naukowy kształtują główne trendy badań prowadzonych przez pracowników i studentów Wydziału. Uzyskiwane wyniki badań stają się często realnym rozwiązaniem bądź stanowią istotny wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Badania naukowe prowadzone na Wydziale przekładają się na bogatą ofertę dydaktyczną, co jest również równoznaczne z tym, że studenci poznają nie tylko podstawy teoretyczne dyscyplin, ale przede wszystkim zaangażowani są w praktyczny wymiar nauk eksperymentalnych. Studiowanie na kierunkach oferowanych przez Wydział zapewnia studentom nie tylko uczestniczenie w ciekawych wykładach, praktycznych ćwiczeniach, laboratoriach, ale także w licznych zajęciach terenowych.

Na Wydziale studenci kształcą się na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Geografia, Inżynieria zagrożeń środowiskowych, Turystyka, Geologia, Geologia stosowana, Geofizyka. Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym umożliwia rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i studentów Wydziału. Współpraca ta zwiększa też widzialność Wydziału i postrzeganie pracowników jako istotnych partnerów w działaniach wymagających specjalistycznej wiedzy naukowej. Jednym z dowodów opisywanej współpracy jest fakt, że obecnie na Wydziale realizowanych jest ponad 100 projektów naukowych w ramach, których finansowanie badań naukowych zostało przyznane w postępowaniach konkursowych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także inne agencje finansujące badania. Wiele spośród tych projektów opiera się nie tylko na współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce, współpracy z liczącymi się na rynku przedsiębiorcami, ale także na współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Badania realizowane w projektach naukowych podejmują najnowsze zagadnienia w ramach dyscyplin stanowiących zainteresowanie pracowników Wydziału. Wyniki przekładają się na patenty i wdrożenia nowoczesnych technologii w zakresie biotechnologii, ochrony środowiska, geologii. Ponadto pracownicy Wydziału realizują i uczestniczą w projektach mających na celu udoskonalenie i unowocześnienie oferty dydaktycznej dla studentów, a także umożliwienie studentom podnoszenia kompetencji, jak np. program PO WER. Społeczność Wydziału Nauk Przyrodniczych z niezwykłą pasją realizuje się również w ramach działalności popularyzacyjnej, zwracając uwagę społeczeństwa na istotne i aktualne problemy. Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych cyklicznie organizują wydarzenia dobrze już osadzone w świadomości mieszkańców regionu i cieszące się dużą popularnością, jak np. Noc Biologów, Dzień Wody, Dzień Geografa czy Fascynujący Dzień Roślin.

Kierunki

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
hydrobiologia X
hydrologia X
hydrotechnika X
Biologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
biologia eksperymentalna X
biologia ogólna – specjalność nauczycielska X
biologia żywności i żywienia X
bioróżnorodność i waloryzacja przyrody X
nanobiologia X
Biotechnologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
biotechnologia roślin X
biotechnologia środowiska X

 

Biotechnology
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Plant Biotechnology (biotechnologia roślin) X
Environmental Biotechnology (biotechnologia środowiska) X
Geofizyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Geografia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
eksploracja obszarów polarnych i górskich X
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna X
Geographic Information Systems X
GIS, teledetekcja, zastosowania geodezji X
hydrologia i gospodarka wodna X
klimatologia X
monitoring zmian krajobrazu X
nauczycielska X
nauczycielska: nauczyciel przyrody i geografii X
rekonstrukcja środowiska geograficznego X
Geologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
dynamika litosfery i kartografia geologiczna X
geochemia i mineralogia X
hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego X
ochrona litosfery i zasobów złóż X
paleontologia i stratygrafia X
Geologia stosowana
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
geochemia i mineralogia środowiska X
geofizyka X
geologia poszukiwawcza X
gospodarowanie zasobami surowców mineralnych X
hydrogeologia i geologia inżynierska X
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Ochrona środowiska
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
fizykochemiczne metody w ochronie środowiska X
geoekologia X
monitoring i zarządzanie środowiskiem X
Turystyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
dziedzictwo kulturowe X
gospodarka turystyczna X

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych rozpoczął swoją działalność 1 października 2019 roku. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Zmiany wprowadzone w Uniwersytecie Śląskim mają za zadanie umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni, konsolidację najlepszych zespołów badawczych i integrację środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmocnienie wizerunku istniejących w Uniwersytecie Śląskim wydziałów wśród potencjalnych studentów i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów.  Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych jest zlokalizowany w Katowicach, w Chorzowie i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonuje sześć instytutów naukowych: Instytut Chemii, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Instytut Informatyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Matematyki. Na Wydziale kształcą się studenci na kierunkach: Biofizyka, Chemia, Fizyka, Fizyka medyczna, Informatyka, Informatyka stosowana, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Mikro i nanotechnologia, Technologia chemiczna. Prowadzone są także kierunki w języku angielskim: Computer Science (for BEng holders), Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe, Materials Science and Engineering, Theoretical Physics. W ofercie dydaktycznej Wydziału są także studia podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej” i Optometria.

Kierunki

Biofizyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
bioelektronika X
biofizyka leków X
biofizyka molekularna X X
nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych (Bio and Pharmaceutical Materials Science) studia w języku angielskim X
optometria X
optyka okularowa z elementami optometrii X
Chemia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
chemia budowlana (3 sem.) X
Fizyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie (NM3A) (studia polsko-francuskie) w języku angielskim X
fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana w języku angielskim X
fizyka ogólna X
Fizyka medyczna I
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
dozymetria kliniczna X
elektroradiologia X
optyka w medycynie X
Fizyka medyczna II
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
diagnostyka i obrazowanie medyczne X
dozymetria i terapia onkologiczna X
Informatyka I
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
grafika aplikacji webowych i hybrydowych X
inżynieria oprogramowania X
inżynieria systemów informatycznych X
programista gier komputerowych  X
projektowanie aplikacji webowych X
sieci komputerowe i urządzenia mobilne X
technologie przetwarzania danych X
Informatyka II
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Informatyka (Computer Science)
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Informatyka stosowana
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Inżynieria biomedyczna I
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
informatyka w obrazowaniu medycznym X
inżynieria biomateriałów X
projektant rozwiązań biomedycznych X
systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej X
Inżynieria biomedyczna II
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
modelowanie i symulacja systemów biomedycznych X
obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych X
Inżynieria materiałowa I
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
biomateriały X
nauka o materiałach X
Inżynieria materiałowa II
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
biomateriały X
kontrola jakości materiałów i wyrobów X
materiały funkcjonalne X
nauka o materiałach X
recykling materiałów X
Inżynieria materiałowa III
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
biomateriały X
materiały funkcjonalne X
nauka o materiałach X
recykling materiałów  X X
Inżynieria materiałowa IV
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
po studiach inżynierskich (3 sem.)  X X
biomateriały (Biomaterials) X X
nauka o materiałach (Materials Science) X X X X
Matematyka
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
matematyczne metody informatyki X X X X
matematyka w finansach i ekonomii X X
modelowanie matematyczne X
nauczycielska – nauczanie matematyki  X
nauczycielska – nauczanie matematyki i chemii X X
nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki X X
teoretyczna X
Mechatronika
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn X
mikromechatronika X
systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach X
Mechatronika II
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
projektowanie mechatroniczne X
układy mikromechatroniczne X
Mikro i nanotechnologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Technologia chemiczna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
technologia nieorganiczna i organiczna X
zielona chemia i czyste technologie  X

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce wydziałów prawa w Polsce. Na kierunku prawo otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a to najważniejsza ocena z perspektywy jakości kształcenia, infrastruktury i współpracy międzynarodowej. O skuteczności kształcenia świadczy także fakt, że  WPiA UŚ znajduje się w pierwszej  trójce w Polsce w zakresie zdawalności na aplikacje prawnicze. Jednak aplikacja to nie jedyna droga, którą studia otwierają przed naszymi absolwentami. Możliwości jest wiele: kontynuowanie kształcenia w Szkole Doktorskiej, praca zawodowa w organizacjach publicznych i korporacjach, czy zaangażowanie w działalność instytucji międzynarodowych. Wszystkie zajęcia na kierunku International Business Law and Arbitration (IBLA) prowadzone są w języku angielskim. Studia drugiego stopnia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i arbitrażu. Na kierunku administracja kształcimy przyszłych urzędników, funkcjonariuszy służby publicznej, menadżerów kultury, a także kadrę zarządzającą przedsiębiorstw oraz instytucji krajowych i międzynarodowych. Dwustopniowe studia umożliwiają pozyskanie wiedzy nie tylko z zakresu prawa, ale także ekonomii oraz socjologii i etyki. Współpraca z wieloma partnerami w ramach programu obowiązkowych praktyk umożliwia naszym studentom rozpoznanie rynku pracy i zdobycie doświadczenia zawodowego powiązanego z wykształceniem. Administrowanie środowiskiem to najnowszy kierunek  w naszej ofercie. Studia łączą kształcenie w zakresie dwóch obszarów nauki – nauk społecznych i przyrodniczych. Kierunek jest odpowiedzią na rosnące problemy środowiskowe we współczesnym świecie. Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa ochrony środowiska wyposażonych w kompetencje, umożliwiające im efektywne działanie poprzez wyszukiwanie rozwiązań administracyjnych i prawnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studia na kierunku przedsiębiorczość to nowoczesne studia interdyscyplinarne, łączące edukację w zakresie podstaw wiedzy prawniczej i ekonomicznej z umiejętnościami praktycznymi. Przygotowujemy absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa. Świetne przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy jest efektem nie tylko wysokiego poziomu zajęć dydaktycznych, lecz także szerokich możliwości rozwoju, jakie dają im studia na WPiA UŚ. Na wydziale działają szkoły prawa obcego. Z językiem wykładowym hiszpańskim – Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Praw Krajów Ameryki Łacińskiej oraz dwie z językiem wykładowym angielskim: prawa amerykańskiego i chińskiego. W ramach szkół zajęcia prowadzą naukowcy i praktycy z danego regionu. Kilkadziesiąt (!) studenckich kół naukowych działających na wydziale umożliwia poszerzanie wiedzy z niemal wszystkich gałęzi prawa. Nasi studenci licznie uczestniczą w Programie Erasmus+ realizując część studiów na uczelniach partnerskich lub odbywając praktyki w wybranej instytucji, czy kancelarii prawnej znajdującej się na terenie krajów uczestniczących w Programie. Zachęcamy również studentów do udziału w programie mobilności MOST, który daje możliwość rozwoju i poznania krajowych uczelni, poprzez realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Studenci przygotowywani przez wydziałowych tutorów biorą udział – i zdobywają najwyższe laury – w organizowanych cyklicznie międzynarodowych konkursach „Moot Court”, w których rywalizują z najlepszymi zespołami z całego świata. Ponadto współuczestniczą w projektach badawczych (także międzynarodowych) kierowanych przez pracowników naukowych naszego wydziału, m.in. biorą udział w zagranicznych seminariach, są autorami publikacji naukowych. Nasz nowoczesny budynek jest także przestrzenią wystawienniczą. Stałe wystawy fotograficznych portretów polskich artystów XX i XXI wieku oraz współczesnej grafiki uzupełniane są o wystawy czasowe towarzyszące wydarzeniom.

Kierunki

Administracja
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
administracja ogólna X X
bezpieczeństwo wewnętrzne X X
Administrowanie środowiskiem
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
International Business Law and Arbitration
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Prawo
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Przedsiębiorczość
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji ma charakter interdyscyplinarny i skupia przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz środowisk artystycznych – muzycznych i plastycznych. Zainteresowania badawcze i działalność artystyczna przekłada się na prowadzoną na Wydziale dydaktykę, co oznacza że studenci poznają nie tylko wiedzę teoretyczną danych dyscyplin, ale również i ich praktyczny wymiar. Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem pozwala na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i studentów oraz budowanie kapitału społecznego w regionie. Ulokowanie ośrodka w jednym z ciekawszych kulturowo regionów Polski i Europy, zakorzenienie w lokalnych tradycjach, pedagogicznych, etnograficznych i artystycznych oraz  dydaktyczny profil wzorowany na europejskich standardach – to wartości, które są naszym potencjałem.

Kierunki

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
sztuki piękne X X
sztuki użytkowe X X
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej X
muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo X
rytmika w edukacji dziecka X
zespołowa praktyka wykonawcza X
zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej X
Edukacja kulturalna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Etnologia i antropologia kulturowa
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Grafika
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
grafika artystyczna X
grafika projektowa X
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Muzyka w multimediach
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
dźwięk w grach X
kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych X
Pedagogika
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) X X
pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza X X
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie X X X X
pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia X X
pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa X X
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
surdopedagogika i edukacja plastyczna X
surdopedagogika z arteterapią X
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Pedagogika specjalna
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną X X
surdopedagogika z arteterapią X X

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Historia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego sięga Drugiej Rzeczypospolitej, ponieważ program działalności Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach przewidywał poszerzanie bazy wpływów w społeczeństwie. Plan powołania Wydziału Teologicznego w Katowicach pojawił się na przełomie maja i czerwca 1945 roku, wraz z ideą założenia uniwersytetu w ówczesnym województwie śląsko-dąbrowskim.

Od 2001 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego spotykają się fides i ratio w poszukiwaniu mądrości. Pracownicy naukowi wydziału publikują swoje artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto przygotowują i uczestniczą w sympozjach, konferencjach, sesjach, seminariach, wieczorach teologicznych i promocjach książek. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego jest znaczący i zauważalny na gruncie polskiej i światowej teologii. Angażowali się oni m.in. w prace Komisji i Zespołów II Synodu Archidiecezji Katowickiej (2012-2016) oraz prace Komisji Historycznych, badających curriculum vitae Sług Bożych: księdza Jana Machy i siostry Marii DulcissimyHoffann SMI.

Obecnie Wydział Teologiczny ma prawo przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Studiują na nim studenci świeccy i klerycy w ramach teologii i nauk o rodzinie. W dzisiejszej rzeczywistości Wydział Teologiczny w Katowicach spełnia rolę – jak to zauważył kard. Zenon Grocholewski – „silnego i zdrowego ośrodka myśli teologicznej na Górnym Śląsku, stawiającego bardziej na jakość, niż ilość. Tego domaga się od wspólnoty wydziałowej świadomość własnego posłannictwa w Kościele i we współczesnym świecie”.

Kierunki

Nauki o rodzinie
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
mediator i asystent rodziny X
poradnictwo małżeńskie i rodzinne X
Teologia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
teologia nauczycielska  X X
teologia pastoralna X
teologia w kulturze X X

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (dawniej: Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego) została utworzony w 1978 roku. W 2001 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego Wydział otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego. Szkoła jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym. W Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna i naukowa. Kierunki studiów to: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz Creative management in new media. W Szkole prowadzi swoją działalność Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych. Ponadto w Szkole znajdują się: studio filmowej, sala kinowa, atelier, specjalistyczne pracownie (fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa) oraz biblioteka i archiwum. W proces dydaktyczny zaangażowany jest Biuro Produkcji Etiud Filmowych i Techniki odpowiedzialne za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Proces dydaktyki prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada kategorię naukową A. Prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie sztuki i twórczości artystycznej. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego należy – wraz z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach – do wiodących instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki zlokalizowanych w regionie. Pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Szkoła współpracuje w dziedzinie twórczej i organizacyjnej także z Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie, Telewizją Polską SA, Telewizją TVN, Telewizją Polsat, Canal+ i Kino Polska oraz Instytucją Filmową Silesia Film – Centrum Sztuki Filmowej. Twórczość studentów Szkoły jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Szkoły jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kierunki

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X X X
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X
Reżyseria
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X X
Creative management in new media
Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
I stop. II stop. jedn. mgr. I stop. II stop. jedn. mgr.
  X

Rekrutacja

GALERIA

Kontakt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007, Katowice

Koordynaty: 50.26100387819087,  19.0287157
e- mail: rekrutacja@us.edu.pl
www: us.edu.pl/kandydat
tel. 32 359 18 10
tel. 32 359 18 80
tel. 32 359 17 70
tel. 32 359 16 22
tel. 667 771 009

Uniwersytet Śląski w Katowicach
– Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

e-mail: admission@us.edu.pl
www: admission.us.edu.pl
tel. +48 32 359 22 72
tel. +48 32 359 22 73