Wyższa szkoła bezpieczeństwa

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

Idź do Strony Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy i umiejętności od znakomitych praktyków. Grono naszych nauczycieli składa się z ekspertów w dziedzinie obszaru nauk społecznych. Wyróżniamy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami – praktykami. W ten sposób umożliwiamy wszechstronny rozwój, który daje naszym Studentom pełne przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia dostosowujemy do wymagań współczesnego rynku pracy z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

Uczelnia prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym jak i w systemie hybrydowym. Pozwala na zdobycie tytułu licencjata, magistra oraz uczestnictwo w studiach podyplomowych. Placówki Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdują się w aż 9 lokalizacjach na terenie Polski:

 • Poznań,
 • Gdańsk,
 • Gliwice,
 • Giżycko,
 • Bartoszyce,
 • Jaworzno,
 • Skoczów,
 • Jastrzębie – Zdrój,
 • Koszalin.

Nasza Uczelnia łączy teorię z praktyką. Poza wiedzą teoretyczną pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych stażach, kursach oraz szkoleniach. Ponadto w murach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa działa Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które pomaga studentom w rozwoju na rynku pracy.

Kierunki studiów

Wydział Nauk Społecznych w Gliwicach

ul. Toszecka 17,
44-102 Gliwice

Link do strony: https://www.wsb.net.pl/gliwice/

STUDIA I STOPNIA - STACJONARNE

Bezpieczeństwo Narodowe

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa – NOWOŚĆ!
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Ekologia informacji – NOWOŚĆ!
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie kryzysowe
Psychologia

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychoekologia informacji – NOWOŚĆ
 • Psychologia biznesu i zarządzania – NOWOŚĆ
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia emocji
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia społeczna – NOWOŚĆ
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia w sporcie         
Pedagogika

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego-coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny-asystent rodziny i osoby straszej
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA - NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo Narodowe

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa – NOWOŚĆ!
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Ekologia informacji – NOWOŚĆ!
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie kryzysowe
Psychologia

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychoekologia informacji – NOWOŚĆ
 • Psychologia biznesu i zarządzania – NOWOŚĆ
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia emocji
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia społeczna – NOWOŚĆ
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia w sporcie
Pedagogika

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego-coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny-asystent rodziny i osoby straszej
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 2
43-603 Jaworzno

Link do strony: https://www.wsb.net.pl/jaworzno/

STUDIA I STOPNIA - STACJONARNE

Bezpieczeństwo Publiczne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Ekologia informacji
 • Kryminalistyka śledcza
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA - NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo Publiczne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Ekologia informacji
 • Kryminalistyka śledcza
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie kryzysowe

Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

ul. Bielska 17
43-430 Skoczów

Link do strony: https://www.wsb.net.pl/skoczow/

STUDIA I STOPNIA - STACJONARNE

Bezpieczeństwo Zdrowotne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Ekologia informacji
 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Polityka klimatyczna
 • Psychologia zdrowia
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

STUDIA I STOPNIA - NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo Zdrowotne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Ekologia informacji
 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Polityka klimatyczna
 • Psychologia zdrowia
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia

Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju

11 Listopada 71,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Link do Strony: https://www.wsb.net.pl/jastrzebie-zdroj/

STUDIA I STOPNIA - STACJONARNE

Psychologia

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychoekologia informacji
 • Psychologia biznesu i zarządzania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w sporcie
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
Bezpieczeństwo Publiczne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Kryminalistyka śledcza
 • Obrona Cywilna
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA - NIESTACJONARNE

Psychologia

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychoekologia informacji
 • Psychologia biznesu i zarządzania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w sporcie
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
Bezpieczeństwo Publiczne

Uzyskany tytuł: licencjat (lic.)
Specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Kryminalistyka śledcza
 • Obrona Cywilna
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie kryzysowe

Oferta Studiów Podyplomowych

Co to są studia podyplomowe?
– studia podyplomowe to możliwość odbycia dalszej nauki dla kandydatów, o kwalifikacjach co najmniej pierwszego stopnia. Oznacza to, żeby podjąć studia podyplomowe należy skończyć co najmniej studia I stopnia i posiadać tytuł licencjata bądź inżyniera. Posiadając tytuł magistra również można podjąć studia podyplomowe.

Studia podyplomowe różnią się tym, że nie ma obowiązku pisania pracy dyplomowej i jej obrony, po odbyciu toku kształcenia, a podstawą do wystawienia oceny jest średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów!

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Agent celny
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Agent Celny mają na celu wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym, umiejętności analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej, wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768). pojawia się wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel Studiów:
Studia podyplomowe Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

Autokreacja i budowanie wizerunku
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł 
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł 
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł 

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Autokreacji i budowania wizerunku mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu transgresji i zarzadzania zmianą, podstaw komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwinięcie umiejętności kształtowania i kierowania własnym wizerunkiem. Celem studiów jest wzbogacenie kandydata w warsztat potrzebny na poziomie pracy psychologicznej, doradczej jak również konsultingowej, w której to wizerunek pełni istotna kwestię.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel Studiów:
Studia podyplomowe o specjalności Bezpieczeństwo antyterrorystyczne przygotowują wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.

Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej mają na celu uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i jego implementacji w kosmetologii. Ponadto, dzięki rozbudowanym modułom związanym z nowoczesnymi technologiami, uczestnicy będą mieli większą świadomość narzędzi i technologii wspierających ich w budowaniu i rozwijaniu swoich usług i marki. Program studiów obejmuje również obszary bezpieczeństwa dermatologii i anatomii kosmetycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie kosmetologicznym. Pełen wachlarz mający na celu przedstawienie kompleksowej wiedzy i umiejętności, który nie tylko uczy, ale także rozwija na wielu płaszczyznach.

Coaching i doradztwo zawodowe
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel Studiów:
Studia podyplomowe specjalność Coaching i doradztwo zawodowe uzupełnią dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej.

Cyberbezpieczeństwo
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem.

Doskonalenie kompetencji wychowawczych
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Doskonalenie kompetencji wychowawczych ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych. Udoskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegania kryzysom wychowawczym. Absolwenci będą przygotowani do tego, aby w swoich szkołach stać się liderami wzorcowego rozwiązywania powstających sytuacji kryzysowych.

Edukacja dla bezpieczeństwa
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel Studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa dają dydaktyczno – pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej, czyli kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w szczególności ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera. Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Hortiterapia
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Hortiterapia mają na celu wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie. Absolwent uzyska kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach, fundacjach.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, nabycie umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy. Szczegółowy program studiów jest odzwierciedleniem interdyscyplinarnego podejścia do pracy bibliotekarza, jego roli w procesie wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnym, historycznym bibliotekarstwem, ale też ze współczesnym, w pełni nowoczesnym, niejednokrotnie wyprzedzającym współczesne rozwiązania (np. cyfryzacja, która zaczęła się od bibliotek na początku XXI w.).

Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe o specjalności Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką stwarzają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych.

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe Nauczanie języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Studia dają kwalifikacje metodyczno – pedagogiczne zgodne z wymogami znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. 2012 poz. 977, z późn. zm.), niezbędne dla osób ubiegających się o pracę w przedszkolu i szkole.

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości pozwalają uzupełnić wiedzę dotyczącą aktualnych metod i technik zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości w ujęciu kryminalno – prawnym.

Studia uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, umożliwiając zdobycie nowych kompetencji i awans, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa dają kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych.

Logopedia z komunikacją alternatywną
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku podyplomowe Logopedia z komunikacją alternatywną przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych. Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

Mediacje i Negocjacje
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze negocjatora i mediatora w instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową. Absolwenci specjalności Mediacje i Negocjacje mogą ubiegać się o wpis na listę mediatorów, mają też możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia negocjacji i mediacji.

Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania, a także implementacji narzędzi i procedur pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka natury prawnej bądź wizerunkowej.

Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w firmach i instytucjach.

Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) Menadżer bezpieczeństwa w biznesie to innowacyjny kierunek studiów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to te studia są właśnie dla Ciebie. W trakcie studiów będziesz nabywać i doskonalić kompetencje biznesowe, niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak i kompetencje interpersonalne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kontaktem z klientem.

Menadżer BHP z metodyką
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer BHP z metodyką mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP, działań zapobiegających wypadkom i awariom, które grożą utratą zdrowia lub życia. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień w zarządzaniu BHP według standardów europejskich.

Menadżer czasu wolnego i kultury
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer czasu wolnego i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa, a w szczególności animowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych. Prezentowany kierunek studiów powstał z myślą o organizatorach masowych imprez, dziennikarzach, nauczycielach i przedstawicielach zawodów artystycznych, przyszłych menadżerach kultury. Według analityków rynku pracy w niedalekiej przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od organizacji czasu wolnego. Przemysł rozrywkowy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Już wkrótce większego znaczenia nabierze praca specjalistów ds. eventów, animatorów czasu wolnego, specjalistów do spraw kultury czy animatorów parków rozrywki. Do ich zadań będzie należało zagospodarowanie ludziom czasu po szkole i pracy oraz zorganizowanie odpoczynku w wolne dni.

Menadżer turystyki zdrowotnej
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotują Cię do pracy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających skuteczne promowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem z branży turystycznej w kraju i za granicą.

Migracje i uchodźctwo
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Migracje i uchodźstwo przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata, a także regionu przygranicza warmińsko – mazurskiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej/ Schengen. Pogłębiona wiedza umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza.

Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Naturoterapia
z profilaktyką zdrowia mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji z zakresu stosowania naturalnych metod terapii dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, a w tym jego higieny, właściwego odżywiania
i utrzymywania aktywności fizycznej, jak również promowania zdrowego stylu życia
i pomagania innym m. in. poprzez udzielanie porad w tym zakresie.

Neuropsychologia kliniczna
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 450 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2730 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4940 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Neuropsychologia kliniczna wyposażą uczestników w umiejętności stawiania diagnozy neuropsychologicznej, przygotują do stosowania metod terapeutycznych w odniesieniu do deficytów neuropsychologicznych.

Uczestnik poznaje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii analitycznej, struktury, funkcji, mechanizmów patologii układu nerwowego, uszkodzeń mózgu, zaburzeń psychosomatycznych.

Obrona terytorialna
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Studia podyplomowe o specjalności Obrona terytorialna przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego.

Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika korekcyjna z socjoterapią mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności kompetencji z zakresu pedagogiki korekcyjnej i socjoterapii, przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, edukacyjnym, rozwojowymi oraz dysfunkcjami rodziny. Pedagog / socjoterapeuta poprzez organizowanie spotkań, będzie potrafił dostarczyć uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych do doświadczeń urazowych, dając możliwość odreagowania negatywnych napięć.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień oraz diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Celem studiów jest także nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Ponadto celem jest ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w zawodzie terapeuty uzależnień.

Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji z zakresu prawa człowieka, regulacji prawnych dotyczących handlu ludźmi, form handlu ludźmi, powiązań między handlem ludźmi a takimi zjawiskami jako konflikty zbrojne, migracje, ubóstwo, przyczyn i mechanizmów handlu ludźmi, metod działania sprawców handlu ludźmi, syndromów ofiar handlu ludźmi, metod i środków przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki.

Psychologia dochodzeniowo-śledcza
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia dochodzeniowo – śledcza umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i prawa karnego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej. Dzięki studiom zdobędziesz kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu psychologa sądowego.

Psychologia przywództwa w praktyce
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 450 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2730 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4940 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia przywództwa w praktyce jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. Studia podyplomowe pozwolą absolwentom pragnących efektywnie zarządzać, zdobyć dodatkowe umiejętności, przygotują przyszłych menadżerów, kierowników, właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 450 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2730 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4940 zł

Cel studiow:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja, mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, a także organizacjach rządowych i pozarządowych gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu psychopatologii, kompetencji i zagrożeń społecznych, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień, metod pracy indywidulanej i grupowej.

Psychopatologie
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 450 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2730 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4940 zł

Cel studiów:
Psychopatologia zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 5850 zł

Cel studiów:
Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej przygotowują w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt); z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym.

Terapia zajęciowa
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Turystyka uzdrowiskowa i SPA
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Turystyka uzdrowiskowa i SPA mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu promocji i organizacji turystyki zdrowotnej, a także organizacji, zarządzania, obsługi ruchu turystycznego i rynku usług turystyki medycznej (w tym organizacji wyjazdów wypoczynkowych do uzdrowisk i centrów SPA), zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, infrastruktury uzdrowiskowej i SPA oraz uwarunkowań turystyki zdrowotnej, tworzenia dobrych relacji z klientem i atmosfery sprzyjającej relaksowi, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej i SPA, prawa medycznego i uzdrowiskowego.

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania firmą transportową. Studia pozwolą zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł podejmować działania związane z planowaniem i nadzorowaniem transportu krajowego i międzynarodowego z zachowaniem wszelkich aktualnych wymogów. Po studiach będziesz dobrze przygotowana/y do prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy kierowniczej w branży transportu i spedycji.

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Zarządzanie BHP
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Postępująca globalizacja, informatyzacja i internacjonalizacja życia społeczno-gospodarczego jest splotem zależności przynoszących wiele dodatnich skutków, ale i negatywnych konsekwencji.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – to wyzwanie, które jest niezwykle istotne w procesie dążenia ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi. Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.

Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych o specjalności Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego w Poznaniu jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Zadaniem zarządzania kryzysowego jest też reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury.

Zarządzanie oświatą
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową.

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 380 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2080 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3900 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi i instytucjami kultury.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących oraz instytucjach kultury.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 300 zł
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1690 zł
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 3120 zł

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników, jak wysokiej klasy specjalistów, do przygotowywania i wdrażania w firmie polityki personalnej. Zadanie to wymaga umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, specjalistów od budowania zespołu, motywowania i skutecznej komunikacji, umiejętności tych nabędą uczestnicy w trakcie zajęć.

Zoopsychologia
CZAS TRWANIA 12 miesięcy
OPŁATA MIESIĘCZNA 12 x 420 zł 
OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 2340 zł 
OPŁATA JEDNORAZOWA 1 x 4550 zł 

Cel studiów:
Dwusemestralne studia podyplomowe Zoopsychologia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług.

Rekrutacja

Galeria

Kontakt

Siedziba Główna Uczelni
– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778, Poznań

tel. /61/ 851 05 18
tel. 662 22 11 33

e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

 

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Gliwicach:
ul. Toszecka 17
44-102, Gliwice

tel. /32/ 335 40 19
tel. 664 700 933

e-mail: rekturacja.gliwice@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Jaworznie:
ul. Inwalidów Wojennych 2
43-600, Jaworzno

tel. 505 387 670
tel. 798 246 246

e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Skoczowie:
ul. Bielska 17
43-450, Skoczów

tel. /33/ 853 17 04
tel. 608 708 111

e-mail: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Jastrzębiu-Zdroju:
ul. 11 Listopada 71
44-335, Jastrzębie Zdrój

tel. 668 846 740

e-mail: rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl