Politechnika śląska

O uczelni

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to przyjazna i otwarta Uczelnia, która wszechstronnie wspiera swoich studentów i pomaga rozwijać ich pasje i zainteresowania od 1945 roku.

Idź do strony Uczelni

Uczelnia Badawcza

Od 2019 roku Politechnika Śląska znajduje się w prestiżowym gronie 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce, które mają status Uczelni Badawczej. To efekt wnikliwych ocen międzynarodowego zespołu ekspertów sprawdzającego potencjał i działalność badawczą uczelni. Politechnika Śląska określiła 6 priorytetowych obszarów badawczych, wokół których koncentruje działalność naukową. Są to: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i przemysł 4.0; ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

 

Przyszłość jest tu

Uczelnia kształci na prawie 50 kierunkach studiów (w tym około 20 w języku angielskim) w obrębie 12 dyscyplin naukowych. Studia prowadzimy w 14 jednostkach, w tym 13 wydziałach i jednym instytucie, co powoduje objęcie całego zakresu działalności inżynierskiej. Oznacza to, że każdy znajdzie to czego szuka 
 w wymarzonych studiach, ale gdyby tego było mało, to dodatkowo Politechnika kształci również w zakresie, analityki biznesowej, lingwistyki stosowanej, a także zarządzania, w tym zarządzania projektami. 

Aktualnie na Politechnice Śląskiej studiuje ponad 16 tys. studentów. Uczelnia oferuje:

 • studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie),
 • studia II stopnia – magisterskie,
 • kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą “Wspólna Szkoła Doktorska”
 • studia podyplomowe.

Znajdujemy się w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu. Nasz główny kampus jest w Gliwicach – mamy tutaj 9 wydziałów i 1 instytut oraz siedziby organizacji studenckich, klub studencki Spirala oraz bogato wyposażoną bazę sportową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przychodnia akademicka oraz stołówka studencka. Dodatkowo Uczelnia posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych o zróżnicowanym standardzie. Na terenie gliwickiego kampusu znajduje się aż 11 domów studenckich. W Katowicach i Zabrzu mamy również nasze jednostki, w tych miastach także oferujemy możliwość zamieszkania w Domu Studenckim. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ O UCZELNI

TEORIA W PRAKTYCE!

Studenci naszej Uczelni mogą również uczestniczyć w projektach Project Based Learning (PBL). Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, rozwiązują rzeczywiste problemy, szukają odpowiedzi na angażujące i złożone pytania. Oprócz oczywistego rozwoju wiedzy merytorycznej, a także umiejętności krytycznego myślenia, projekty te sprzyjają uwalnianiu kreatywnej energii wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczą pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej, a na koniec, to co chyba najważniejsze dla studentów, pozwalają zaliczyć niektóre z przedmiotów i uzyskać w łatwy i przyjemny sposób punkty ECTS.

PRZED TOBĄ CAŁY ŚWIAT!

Podczas studiowania na naszej Uczelni możesz skorzystać z programów wymiany zagranicznej do jednej z ponad 200 uczelni na całym świecie np. program Erasmus+, CEEPUS, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej czy European Funding Guide. Nasi studenci mogą także zdobyć podwójny dyplom ukończenia studiów z wybranymi uczelniami w Europie, a chętni do podróży za ocean powinni zainteresować się interdyscyplinarnym projektem semestralnym, który Politechnika Śląska prowadzi z Uniwersytetem Stanforda w Stanach Zjednoczonych.

ZOSTAŃ PILOTEM!

Na uczelni działa Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ramach Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) prowadzi praktyczne szkolenie lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) – szkolenie zintegrowane. Dla zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego mogą przystąpić osoby, które posiadają licencję PPL(A). Politechnika Śląska znajduje się w wąskim gronie uczelni prowadzących tego typu szkolenie. 

Inżynieria lotnicza i kosmiczna to nowy kierunek na Politechnice Śląskiej. Jesteśmy jedynym tego typu kierunkiem w województwie śląskim. Jego interdyscyplinarność oraz wielowydziałowość powodują, że studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów lotniczych i kosmicznych w obrębie całej Uczelni, a zajęcia prowadzone są przez prowadzących oraz ekspertów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Metody nauczania dostosowane są do tematyki, jednak dziedzina lotnictwa i kosmonautyki koncentruje się głównie na realizacji projektów, dlatego też kształcenie w dużej mierze oparte jest na Project Based Learning (PBL).

DOSKONAŁE MIEJSCE DO STUDIOWANIA

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w kraju. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby ulepszyć infrastrukturę. Studenci mają do dyspozycji Ośrodek sportu, dwie hale sportowe, korty tenisowe, lodowisko, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” z klubem Spirala, w którym toczy się aktywne życie kulturalne. Na uczelni działa ponad 180 kół naukowych, liczne organizacje i agendy studenckie, które przygotowują w trakcie roku akademickiego szereg ciekawych spotkań, imprez. Działa również 26 sekcji sportowych, w których studenci odnoszą wspaniałe sukcesy.

MIERZ WYSOKO!

Na naszej Uczelni rodzą się nowe pomysły i rozwiązania. Realizujemy wiele projektów będących przykładem wielostronnej współpracy naukowej w kluczowych dla gospodarki obszarach. Jesteśmy także ważnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii.

Doceniamy zaangażowanie studentów oraz ich osiągniecia zarówno naukowe, artystyczne jak i sportowe w postaci stypendium Rektora. Świadczenie jest także dostępne dla studentów pierwszego roku studiów.

Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, dzięki którym studenci mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji o wszelkich organizowanych dla nich praktykach, kursach i stażach, a także w późniejszym etapie studiów, pomoc w znalezieniu pracy czy założeniu własnej firmy. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką.

Politechnika Śląska realizuje blisko 300 projektów finansowanych ze źródeł krajowych, funduszy strukturalnych programów międzynarodowych, z których mogą korzystać studenci np. Diamentowy Grant czy Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki. 

RAZEM PRZECIW EPIDEMII

Osiągniecie Uczelni w walce z pandemią to m.in. opracowany system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych, produkcja przyłbic dla szpitali, komora dezynfekująca oraz oczyszczacz powietrza dla szpitali i szkół

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wydział kontynuuje najlepsze tradycje akademickie Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, które przenieśli profesorowie tej uczelni, osiedlając się na Śląsku po zakończeniu II wojny światowej. Wydział jako prestiżowa, europejska szkoła architektury, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysokokwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Wydział przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej

Co nas wyróżnia?

 • W 2020 roku podczas 21. Edycji Międzynarodowych Gliwickich Targów Budowlanych została nagrodzona nakładka BenchMan.
 • Absolwenci Wydziału uczestniczyli w projektowaniou m.in. Audi e-tron i R8, BMW Z4 i X3, BMW serii 5, Alfy Romeo 156.
 • Absolwenci Wydziału tworzą również znane dzieła architektury w Polsce i za granicą, m.in. znane wszystkim Centrum Nauki i Kopernik.
Lokalizacja

ul. Akademicka 7
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/rar/

Kierunki

Architektura

Stacjonarne studia I stopnia (inż. arch.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów

 

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż. arch.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry
Architektura Wnętrz

Stacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Stacjonarne studia II stopnia (mgr)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki jako wiodący ośrodek nauki, innowacyjnego, międzynarodowego kształcenia i współpracy z otoczeniem, zajmujący czołowe miejsce na mapie edukacyjnej i naukowej Polski i rozpoznawalny w Świecie. Misją Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu automatyki i robotyki, biotechnologii, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, przyczyniających się do rozwoju nauki i gospodarki.

Co nas wyróżnia?

 • Pionierzy: był pierwszym tego typu wydziałem wśród polskich uczelni technicznych. Żadna inna politechnika nie dysponowała wcześniej taką jednostką. Trybuna Robotnicza z 1 lutego 1964 roku pisała: “Powołanie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pierwszego w Polsce Wydziału Automatyki daje wyraz znaczeniu, jakie przywiązuje się w naszym kraju do spraw, które coraz bardziej stanowią o rozwoju techniki”.
 • Jest ich najwięcej: to nie tylko najstarszy w Polsce, ale i największy spośród wszystkich wydziałów na Politechnice.
Lokalizacja

ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/rau/

Kierunki

Aeronautics and Aerospace Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne Studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Automatyka i Robotyka

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Biotechnologia

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Control, Electronic and Information Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Elektronika i Telekomunikacja

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Informatics

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Informatyka I

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Informatyka II

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Teleinformatyka

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej jest jednym z czterech wydziałów, które 70 laty temu dały początek Uczelni, a zarazem jest jednym z ponad 30. wydziałów, które w Polsce prowadzą kształcenie na kierunku Budownictwo. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie budownictwa. Od kilkunastu lat na Wydziale wdrożony jest nowoczesny, trójstopniowy system studiów, za który Wydział otrzymał m.in. Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa.
Główna siedziba Wydziału mieści się w Gliwicach, do 2014 roku kształcenie w ramach dwóch specjalności odbywało się również w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Aktualnie Wydział oferuje możliwość podjęcia studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Gliwicach na specjalnościach:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • inżynieria procesów budowlanych
 • budownictwo drogowe
 • structural engineering (studia w języku angielskim, wyłącznie stacjonarne)
 • budowlano-architektoniczna (wyłącznie stacjonarne I stopnia)

Wydział dysponuje dobrą bazą do działalności dydaktycznej, w skład której wchodzą m.in. jedno z największych w kraju Laboratorium Budownictwa, sale dydaktyczne wyposażone w projektory multimedialne oraz laboratoria komputerowe. Na Wydziale aktywnie działa Samorząd Studencki oraz Studenckie Koła Naukowe.

Intensywnie rozwijana jest międzynarodowa współpraca w zakresie działalności edukacyjnej. Studenci Wydziału uczestniczą w programie wymiany studentów ERASMUS PLUS, co umożliwia im odbycie semestru studiów na zagranicznej uczelni. Wydział współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej i spoza niej.
Równie bogata jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, wśród których znajdują się m. in Vysoka Skola Banska-Ostrava, Universidade da Beira Interior-Covilha-Portugal, University of Porto, University of Cassino and Southern Lazio, Uniwersytet Fouriera (laboratorium Sols, Solides, Structures-Risques), Uiwersytet w Montpellier (laboratorium Mecanique et Genie Civil).

Lokalizacja

ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/rb/

Kierunki

Budownictwo

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Civil Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Wydział Chemiczny to prężnie rozwijająca się jednostka naukowa. Posiada on znakomitą kadrę naukową. Nasi specjaliści z dziedziny syntezy organicznej i nieorganicznej, elektrochemii, chemii związków wielkocząsteczkowych, inżynierii chemicznej i konstrukcji aparatury, analizy chemicznej i katalizy, biotechnologii gotowi są służyć nauce swym profesjonalnym doświadczeniem zdobytym, zarówno we współpracy z krajowym przemysłem, jak też z czołowymi ośrodkami badawczymi Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co nas wyróżnia?

 • Wydział założony został w 1945 roku przez grupę wybitnych profesorów Politechniki Lwowskiej i powstał jako jeden z pierwszych wydziałów nowo tworzącej się Politechniki Śląskiej
 • Wydział Chemiczny plasuje się na pierwszym miejsce w rankingu „Perspektywy” – prestiż według pracodawców w województwie śląskim
 • Studia dzienne stacjonarne na Wydziale Chemicznym realizowane są na kierunkach:
  • Biotechnologia,
  • Chemia,
  • Technologia Chemiczna
  • Technologia i Inżynieria Chemiczna – prowadzony w języku angielskim.
 • Wydział Chemiczny zapewnia najlepszym studentom stypendia oraz możliwość odbywania staży, praktyk zagranicznych, wyjazdów na studia zagranicą, do Uczelni partnerskich oraz przedsiębiorstw w ramach programów np. ERASMUS, FSS i innych
Lokalizacja

ul. ks. Marcina Strzody 9
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/rch/

Kierunki

Biotechnologia

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Chemia

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

Technologia Chemiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Industrial and Engineering Chemistry

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej

To jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Początkowo kadra naukowa Wydziału rekrutowała głównie spośród pracowników Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, którzy po zakończeniu II wojny światowej przybyli do Gliwic.

Ciekawostki od nas dla was:

 • Studenci Wydziału pod okiem naukowców udoskonalili system gry na organach piszczałkowych. Organy piszczałkowe są instrumentem, w którym dźwięk powstaje na skutek przepływu powietrza przez piszczałkę. Organista dzięki interfejsowi, powszechnie zwanemu klawiaturą i systemowi sterowania, zwanemu trakturą, kontroluje proces powstawania dźwięku, czyli mówiąc inaczej: gra na organach. W klawiaturze zamontowano układ generujący efekt dotykowy podczas nacisku na klawisze (technologia passive haptic feedback).
Lokalizacja

ul. Bolesława Krzywoustego 2
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/re/

Kierunki

Electrical Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Elektrotechnika

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Informatyka w Systemach i Układach Elektronicznych

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Mechatronika

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Mechatronika Przemysłowa

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Na wydziale prowadzona jest działalność naukowo-badawcza w zakresie górnictwa zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie to oznacza ekonomiczne efektywne wydobywanie kopalin z uwzględnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych (inteligentna kopalnia). Wydział zajmuje się również problematyką inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, bhp i ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i cyberbezpieczeństwem oraz problematyką związaną z szeroko rozumianą automatyką i informatyka przemysłową, jak również elektrotechniką i automatyką w górnictwie.

Ciekawostki od nas dla was:

 • Budynek Wydziału postanowiono wznieść w miejscu, w którym jeszcze przed 50 laty był duży zbiornik wodny – staw, będący pamiątką po rozlewiskach przepływającej niedaleko Kłodnicy. Budowniczy stanęli przed sporym wyzwaniem technicznym – ostatecznie obiekt stanął na kilkuset palach żelbetowych sięgających bardziej zwięzłego gruntu.
Lokalizacja

ul. Akademicka 2
44-100 Gliwice

Link do strony: www.polsl.pl/rg/

Kierunki

Automatyka i Robotyka Przemysłowa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Geodezja i Kartografia

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Geoengineering and Raw Materials Extraction

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria Bezpieczeństwa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Automatyka i Informatyka Przemysłowa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów

 

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Wydział Inżynierii Biomedycznej to jedyny taki Wydział w Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dziedzina ta jest jedną z najszybciej rozwijających się, w szczególności w krajach o dużym stopniu zaawansowania technologicznego. Nasze studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej w firmach zajmujących się wytwarzaniem wyrobów i materiałów dla potrzeb medycyny.

Wydział Inżynierii Biomedycznej to kierująca się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, uznawana w rankingach międzynarodowych, jednostka naukowo dydaktyczna, wspierająca poprawę jakości życia oraz dynamiczny rozwój gospodarki poprzez prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia. Wysoką pozycję i prestiż buduje dzięki samodoskonaleniu w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

W ostatnim czasie na Wydziale został utworzony European HealthTech Innovation Centre, nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy prowadzący interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie innowacyjnych technologii dla zdrowia.

Lokalizacja

ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze

Linki do strony: www.polsl.pl/rib/

Kierunki

Biomedical Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria Biomedyczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

Kształcimy studentów na kierunkach: biotechnologia, energetyka, gospodarka obiegu zamkniętego, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn energetycznych (nowy kierunek), modelowanie komputerowe. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jako jednostka prestiżowej, europejskiej uczelni badawczej, prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Wydział, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Co nas wyróżnia?

 • Wydział stanowi miejsce scalenia wiedzy techniczno-przyrodniczej dot. 4 żywiołów Arystotelesa – ziemi, wody, powietrza i ognia.
 • Realizuje również projekt dydaktyczny KIC Clean Fossil and Alternative Fuels, w ramach którego uruchomił studia magisterskie.
Lokalizacja

ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze

Linki do strony: www.polsl.pl/rie/

Kierunki

Aeronautics and Aerospace Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne Studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Biotechnologia

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Biotechnology

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Energetyka

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 3,5 roku/7 semestrów
 • niestacjonarne – 4 lata/8 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Inżynieria bezpieczeństwa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria środowiska

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 3,5 roku/7 semestrów
 • niestacjonarne – 4 lata/8 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Modelowanie komputerowe

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Power engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Sustainable energy engineering

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych o profilu dostosowanym do potrzeb nauki i gospodarki oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia absolwentów, których kwalifikacje uwzględniają uwarunkowania nowoczesnego przemysłu. Wydział, kierując się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, buduje środowisko współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii. Wydział zapewnia warunki do utrzymania wysokiej jakości badań naukowych, kształcenia i dostosowania procesu dydaktycznego do wymogów rozwoju nauki i potrzeb rynku.

Co nas wyróżnia?

 • Kierunek Inżynieria Materiałowa (profil praktyczny) na studiach II stopnia otrzymał w 2020 roku certyfikat akredytacyjny “Studia z Przyszłością”.
 • W 2019 jeden ze studentów Wydziału został jednym z Ambasadorów Kariery w Unii Europejskiej w ramach kolejnej edycji programu, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Europejski Urząd Doboru Kadr.
 • Jednostka angażuje się w wydarzenia, których celem jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń między przedstawicielami obszarów nauki i biznesu oraz popularyzacja.
Lokalizacja

ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Linki do strony:  www.polsl.pl/rm/

Kierunki

Aeronautics and Aerospace Engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne Studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Informatyka Przemysłowa

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria Materiałowa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Misją wydziału jest nowoczesne kształcenie specjalistów – w dziedzinie informatyki oraz matematyki. Wydział został powołany w 1969 roku jako Wydział Matematyczno-Fizyczny, w 2011 roku został przekształcony w Wydział Matematyki Stosowanej. Na Wydziale prowadzone są badania naukowe z matematyki teoretycznej, zastosowań matematyki w naukach technicznych i informatycznych. W 2017 roku Wydział Matematyki Stosowanej otrzymał kategorię naukową A.

Ciekawostki od nas dla was:

 • Wychowawca “noblistów”: Kamil Książek, student Wydziału znalazł się w gronie ośmiu laureatów konkursu Nobel 2019.
 • Pierwszy, złożony z siedmiu: był to jeden z pierwszych tego typu Wydziałów na uczelniach technicznych. Powstał z połączenia siedmiu odrębnych jednostek działających w Uczelni.
Lokalizacja

ul. Kaszubska 23
44-100 Gliwice

Linki do strony:  www.polsl.pl/rms/

Kierunki

Informatyka I

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów:

 • stacjonarne – 1,5 roku/3 semestry
 • niestacjonarne – 2 lata/4 semestry

 

Informatyka II

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Matematyka

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

Wydział Mechaniczny Technologiczny to jeden z czterech najstarszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Został utworzony w 1945 roku jako Wydział Mechaniczny. Korzenie wydziału tkwią w tradycji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, największej przedwojennej polskiej uczelni technicznej, której profesorowie, osiedlając się na Śląsku po zakończeniu II wojny światowej, stanowili jego pierwszą kadrę naukową. Wydział Mechaniczny stał się również kuźnią kadr dla innych jednostek uczelni, wydziałów.

Co nas wyróżnia?

 • Bogactwo publikacyjne: Wydział legitymuje się największą liczbą pozyskanych prac naukowo-badawczych ze wszystkich jednostek Politechniki Śląskiej.
 • Najdłuższy budynek: siedziba Wydziału mieści się w prawdopodobnie najdłuższym budynku dydaktycznym w Polsce.
Lokalizacja

ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice

Linki do strony: www.polsl.pl/rmt/

Kierunki

Aeronautics and aerospace engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne Studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Automatyka i robotyka przemysłowa

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria produkcji i zarządzania

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Mechanical engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Mechanika i budowa maszyn

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Mechanika i budowa maszyn II

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Mechatronika przemysłowa

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria i technologie materiałowe

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Początki wydziału sięgają lat 70., kiedy to w strukturze Politechniki Śląskiej funkcjonował Wydział Organizacji Produkcji z siedzibą w Katowicach. W 1995 przekształcony w Wydział Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Zabrzu.  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej to innowacyjne centrum kształcenia, nauki i wsparcia biznesu, przyjazne zrównoważonemu rozwojowi edukacyjnemu studentów i naukowemu pracowników, wspierające rozwój społeczno-gospodarczy, kierujące się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich. Misją wydziału jest kształcenie wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki oraz wspieranie pracowników w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, kreowaniu innowacji i ich komercjalizacji, wzmacniających potencjał rozwojowy Wydziału.

Co nas wyróżnia?

 • Poza Gliwicami: to jeden z dwóch wydziałów mających swoje siedziby w Zabrzu,
 • Z serca dla kardiologów: w Katedrze Inżynierii Produkcji realizowane są badania ergonomiczne, których celem jest diagnozowanie obciążeń posturalnych kardiologów.
 • Kapitał wiedzy spoza wykładów: Wydział we współpracy ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uruchomił w 2020 roku “Projekt Index Investment Challenge” – internetową grę giełdową adresowaną do studentów.
Lokalizacja

ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze

Linki do strony: www.polsl.pl/roz/

Kierunki

Analityka biznesowa

Stacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Logistyka

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Management and production engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Management

Stacjonarne studia II stopnia (mgr)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Zarządzanie

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Zarządzanie projektami

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Logistics

Niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Cognitive technologies

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry

 

Lingwistyka stosowana

Stacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
Specjalność wybierana podczas rekrutacji:

 • angielski z francuskim
 • angielski z włoskim
 • angielski z hiszpańskim
 • angielski z niemieckim

 

Technologie kognitywne i media społecznościowe

Stacjonarne studia I stopnia (lic.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
Specjalność wybierana podczas rekrutacji:

 • monitoring i analiza mediów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Wydział Transportu i Inżynierii Lądowej Politechniki Śląskiej

Obecnie Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzi badania naukowe oraz kształci w zakresie nowoczesnego transportu drogowego, szynowego i lotniczego.

Absolwenci Wydziału TiIL znajdują zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i zakładowego. Są to między innymi zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu, jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego, lotniczego i wewnątrzzakładowego, jak również przedsiębiorstwa spedycyjne oraz centra logistyczne.  

Co nas wyróżnia?

 • Elita lotników: w 2018 roku utworzono Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO POLSL uprawniony do prowadzenia szkoleń umożliwiających uzyskanie licencji pilota samolotowego liniowego.
 • Historyczne miejsce: Wydział jest zlokalizowany w pochodzącym z lat 30. XX wieku budynku dawnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.
 • Przetrwanie orła: w Auli Wydziału znajduje się olbrzymia modernistyczna płaskorzeźba orła. Po zajęciu Katowic przez Niemców w 1939 roku orzeł miał zostać skuty, jednak polecenia nie wykonano, a płaskorzeźba przetrwała wojnę przykryta warstwą tynku.
Lokalizacja

ul. Zygmunta Krasińskiego 8
40-019 Katowice

Linki do strony: www.polsl.pl/rt/

Kierunki

Aeronautics and aerospace engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Transport

Stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne/niestacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Transport kolejowy

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny (studia dualne)
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Instytut Fizyki: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne jest jednostką kontynuującą tradycje Katedry Fizyki A i Katedry Fizyki B istniejących od utworzenia Politechniki Śląskiej przy Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Mechanicznym. W roku 1969, w związku z utworzeniem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, z połączenia obu katedr powstała Katedra Fizyki Technicznej, która dwa lata później została przekształcona w Instytut Fizyki. Od 1 marca 2012 Instytut jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni, której zadaniem jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie słuchaczy kierunków inżynierskich Politechniki Śląskiej w zakresie fizyki oraz kształcenie studentów na kierunkach prowadzonych pod opieką Instytutu.

Co nas wyróżnia?

 • Siedziba nauki: w budynku Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława Konarskiego 22B mieści się siedziba oddziału górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz oddziału gliwickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
 • Fizyka dla wszystkich: wykładowcy z Instytutu Fizyki prowadzą wykłady popularyzatorskie z fizyki dla młodzieży. Wśród wydarzeń organizowanych przez jednostkę są także Otwarte Seminaria Naukowe.
 • Blisko nieba dzięki SKN: przy Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Silesian Aerospace Technologies, które przeprowadziło już kilkakrotnie próbę lotu stratosferycznego balonem. Przedsięwzięcie stanowi zalążek przyszłych prac, których celem jest stosowanie technologii kosmicznych i badań satelitarnych.
 • Laboratorium radiowęglowe: w Instytucie działa najstarsze w Polsce laboratorium radiowęglowe zajmujące się określaniem wieku obiektów archeologicznych oraz osadów geologicznych, a obecnie także wyznaczaniem udziału biokomponentów w paliwach za pomocą pomiaru radioaktywnego izotopu węgla. Aktualnie funkcjonuje ono pod nazwą Laboratorium C14 i Spektrometrii Mas.
Lokalizacja

ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice

Linki do strony: www.polsl.pl/rif/

Kierunki

Aeronautics and aerospace engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

Fizyka techniczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: praktyczny
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

Stacjonarne studia II stopnia (mgr inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

 

Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej

Lokalizacja

ul. Akademicka 2A, pok. 287
44-100 Gliwice

Kierunki

General engineering

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Inżynieria ogólna

Stacjonarne studia I stopnia (inż.)
profil: ogólnoakademicki
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

 

Rekrutacja

GALERIA

Kontakt

Politechnika Śląska

Centrum Obsługi Studiów
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
pok. 278, 280, 285

tel. 32 400 30 55
e-mail: rekrutacja@polsl.pl
Facebook:
https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/