Poprawa matury – co z egzaminami ustnymi?

Redakcja Mapy Akademickiej w ostatnim czasie została zasypana pytaniami od rodziców i uczniów w sprawie matury w 2023 roku. Pytacie nas czy jeśli musicie poprawiać maturę np. z matematyki to czy będziecie musieli przystępować również do matury w zakresie egzaminów ustnych. Pytania te wcale nie są bez podstawne – poprawiając choć jeden przedmiot konieczne byłoby przystąpienie do aż dwóch egzaminów ustnych. Obowiązkowy na maturze jest egzamin ustny z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Co na to CKE?

Egzamin ustny z matury obowiązkowy czy nieobowiązkowy?

Maturzyści w 2020, 2021 i 2022 roku nie musieli przystępować do egzaminu maturalnego w części ustnej – dotyczyło to zarówno języka polskiego jak i języka obcego nowożytnego. Większość młodych ludzi, ale również nauczycieli powtarzało, iż w tych latach egzamin maturalny w części ustnej był nieobowiązkowy.

Problem polega na tym, iż nazewnictwo to jest błędne i wprowadzało wielu w błąd. Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin maturalny w części ustnej zawsze był obowiązkowy. Nigdy Ministerstwo nie uczyniło egzaminu ustnego nieobowiązkowym. Wyjątek stanowią natomiast lata 2020-2022 – w tym okresie egzamin był odwołany z powodu pandemii COVID-19. Był odwołany, lecz nie nieobowiązkowy. Nazewnictwo tutaj ma kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście poprawy matury.

Poprawiam jeden przedmiot. Czy musze przystąpić do matury ustnej?

Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna – aby uzyskać świadectwo maturalne w danym roku, konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z każdego z obowiązkowych w danym roku przedmiotów. Czy zatem poprawiając jeden przedmiot z 2020, 2021 lub 2022 muszę przystąpić w 2023r. do egzaminów ustnych?

Niestety odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Poprawiając choćby jeden przedmiot w 2023 roku trzeba zaliczyć wszystkie egzaminy ustne. Nie ma znaczenia fakt, że dla naszego rocznika w latach 2020-2022 był on nieobowiązkowy. Decyduje rok uzyskania świadectwa maturalnego i fakt tego, do których w danym roku trzeba przystąpić.

Chcę tylko poprawić wynik z matury – czy musze również przystąpić do egzaminów ustnych?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób, które posiadają już świadectwo dojrzałości. Jeśli chcą poprawić wynik z jakiegokolwiek przedmiotu muszą przystąpić tylko do tego przedmiotu. Nie ma tutaj znaczenia czy osoby te przystąpiły do matury ustnej czy też nie. Decydującym jest fakt, iż osoba posiada świadectwo dojrzałości. Jeśli matura została zdana w latach 2020-2022 to poprawiając wynik z jakiegokolwiek przedmiotu nie trzeba przystępować do egzaminów ustnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki na ten moment (25.11.2022r.) podtrzymuję decyzję o konieczności zdawania egzaminów ustnych w 2023 roku. Matura w części ustnej jest obowiązkowa lecz była odwołana w latach 2020-2023. W roku 2023 odbędzie się normalnie.

Czy rozwiązanie to jest sprawiedliwe? Każdy z nas może mieć odmienne zdanie na ten temat. Rozwiązanie to jest na pewno zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli nadal masz wątpliwości pamiętaj, że zawsze możesz napisać do nas na Facebook’u.

Już wkrótce wszystkie Wasze pytania przekażemy do CKE i przygotujemy dla Was specjalny poradnik.